ww_video_impr

WESTLANDWELLS

Als wonderlijke pop-ups staan in de groenstrook gietstenen schermelementen, die overdag gebruikt kunnen worden als zitobjecten, maar dat duidelijk niet zomaar zijn. Nachts wordt op de drie kunstwerken een virtuele werkelijkheid geprojecteerd, die een onderliggende laag van de stad toont: het in Nederland overal latent aanwezige water. Opborrelende, geschaalde en vertraagde beelden van golven, stralen en druppels, gefilmd met het water uit de naastgelegen Westlandgracht, staan gekaderd in de ruimte als stille fonteinen waar de parkbezoeker tussendoor kan lopen, maar dan zonder nat te worden.

Westlandwells is geen fontein, Westlandwells is een BEELD van een fontein. Een fontein waar je niet nat van wordt. Een fontein die geen geluid maakt. Een fontein die in de winter niet hoeft te worden afgesloten.