VEEL GESTELDE VRAGEN:

Knippert het kunstwerk?

Nee. Het kunstwerk knippert niet, het videobeeld knippert of flikkert niet en is niet stroboscopisch. Er worden vloeiende, vertraagde waterbeelden geprojecteerd

 

Kan het kunstwerk leiden tot epileptische aanvallen of hoofdpijn ?

Nee. Het kunstwerk knippert niet, het videobeeld is niet stroboscopisch en de gebruikte videotechniek  wordt wereldwijd in openbare ruimten probleemloos ingezet.

 

Schijnt het projectielicht bij woningen naar binnen?

Nee. Het projectielicht valt juist alleen op de scherm-elementen. Een adviesbureau heeft het kunstwerk getoetst aan de landelijke richtlijnen en geconstateerd dat er absoluut geen sprake is van lichtoverlast.

 

Is het kunstwerk bedoeld om op te klimmen?

Nee. Het kunstwerk is niet bedoeld om op te klimmen. In het kunstwerk zijn twee hoogteniveaus. Het lage niveau is op zithoogte. Het hoge niveau is te hoog voor jonge kinderen om te beklimmen. In 2011 is er in een beschrijving van het voorlopig ontwerp nog verwezen naar een mogelijke klimfunctie. Deze optie is in het ontwerp nadrukkelijk niet doorgezet. Deze verwijzing is al voor 2012 uit de beschrijving gehaald en niet meer opnieuw gebruikt.

 

Is het kunstwerk gevaarlijk voor spelende kinderen?

Nee. Het kunstwerk is door een onafhankelijk instituut getoetst aan de criteria voor speeltoestellen en veilig bevonden.

 

Is het kunstwerk gevaarlijk voor de verkeersveiligheid?

Nee. Het kunstwerk staat op ruime afstand van de verkeersroutes. Het kunstwerk beneemt geen zichtlijnen. Het kunstwerk verblindt niet. Het kunstwerk leidt niet meer af dan andere elementen die in een stad te verwachten zijn.

 

Verdringt het kunstwerk groen?

Nee. Het kunstwerk is ontworpen om de groenfunctie van het park te accentueren. Zie de plattegrond: het kunstwerk bestaat uit 3 onderdelen verspreid over het park, heeft een menselijke maat, en is in bescheiden verhouding tot het park. Het totale grondoppervlak van de stenen is:
Locatie 3 – 1,45 m²
Locatie 2 – 2,78 m²
Locatie 1 – 2,45 m²
Ter vergelijk, de visstal is 12 m² en veel hoger, en het totale groen is 10000 m².

Tussen de schermen van het kunstwerk wordt gras en begroeiing geplant.

 

Moeten de speelkoeien weg om plaats te maken voor het kunstwerk?

Nee. De speelkoeien en het kunstwerk hebben niets met elkaar te maken. De speelkoeien moeten niet weg, en zeker niet voor het kunstwerk. De speelkoeien en het kunstwerk staan elkaar ook helemaal niet in de weg.

 

Is het kunstwerk gevoelig voor graffiti?

Nee. Over het algemeen is er veel minder graffiti op kunstwerken, dan op straatmeubilair en muren Het kunstwerk is voorzien van een coating, waardoor graffiti goed verwijderd kan worden. Het stadsdeel heeft toegezegd graffiti op het kunstwerk meteen te verwijderen. Dit is al voor 2012 overlegd met de betreffende diensten.

 

Kost het kunstwerk niet teveel?

Het kunstwerk kost 212.000 euro. Dat is inclusief het technisch onderhoud.

Het overgrote deel van het kunstwerk wordt gefinancierd door twee belangrijke kunstfondsen, uit budget dat speciaal voor dit soort kunstwerken is gereserveerd. De financiering van het kunstwerk wordt dus maar voor een klein deel betaald door het stadsdeel en gaat dus niet ten koste van andere belangrijke zaken.

 

Waarom zijn mensen tegen het kunstwerk?

Mensen die bezorgd zijn over het kunstwerk maken zich veelal zorgen over bovenstaande vragen. Zij hebben hun informatie vaak via een kleine groep mensen die onwaarheden over het kunstwerk verspreiden. Sommige mensen denken dat zij het kunstwerk niet mooi gaan vinden.

 

Is er inspraak geweest over het kunstwerk?

De bewoners hebben in 2012 het ontwerp voor het kunstwerk kunnen bekijken en de kans gekregen er iets over te zeggen. Het ontwerp is toen op ware grootte en met projectiebeelden gepresenteerd in voormalig buurthuis Cascade in de Schinkelstraat. Daarna is de omgevingsvergunning aangevraagd en hebben belanghebbenden de kans gehad bezwaren in te dienen tegen de vergunning. Niemand heeft een bezwaar ingediend. De vergunning is daarna in 2012 verleend en onherroepelijk. Hierna heeft de kunstenaar twee jaar gewerkt aan de realisatie van het kunstwerk. Het kunstwerk is in 2014 gereed gekomen.

 

Waarom is er in 2015 opnieuw een vergunning aangevraagd?

In 2014 maakte een grote groep ouders van kinderen van de Brede School zich zorgen over een gevaarlijk fietskruispunt dat de laatste jaren erg druk geworden was. Het kunstwerk zou nabij dat kruispunt geplaatst worden. Stadsdeel Zuid was plannen aan het maken om het kruispunt anders in te richten. De kunstenaar heeft toen besloten het kunstwerk op een andere plaats neer te zetten, zodat de gemeente vrije hand had bij het herinrichten van het kruispunt. Omdat het kunstwerk op een andere plaats neergezet zal worden is er een nieuwe vergunning aangevraagd. In dat proces is opnieuw geluisterd naar nieuwe zienswijzen van bewoners, en is het kunstwerk nog op andere, kleine punten aangepast.